תחומי עיסוק
למשרדנו מספר מחלקות כגון: דיני עבודה, מקרקעין, מחלקת הוצאה לפועל (גביה), דיני בנקאות, לשון הרע, שוק ההון ומטבע החוץ, מייעוץ בתחום העסקי, תעשייתי והמסחרי, ייעוץ לאומנים, חוזים, מכרזים, שטרות, מקרקעין וטכנולוגיה; כן משרדנו מופיע ומייצג לקוחות בכל הערכאות והאירגונים השיפוטיים, המוסדיים והממלכתיים

מקרקעין

משרד עורכי דין דני ויצ'לבסקי ושות', עוסק ומכיר היטב את תחום המקרקעין על כל היבטיו.
תחום זה הינו מהתחומים העיקריים של המשרד.
המשרד מייצג יזמים, קבלנים רוכשים ומוכרים לכל סוגי המקרקעין בישראל, החל מעסקאות פשוטות ועד למורכבות שבהן. המשרד מלווה קלבנים ויזמים בסבך המשפטי והבירוקרטי.
המשרד מלווה את העסקאות ו/או ההסכמים הרלבנטיים למקרקעין ומספק מטרייה מלאה ושלמה לצרכי הלקוח התחום זה.
משרדנו מבין את חשיבות עסקאות המקרקעין ופועל מחד במטרה להבטיח קיום עסקה ככל הניתן ומאידך, דואג למנוע תקלות משפטיות ותסבוכות שונות של המיוצג בשל חוזים בעייתים או נכסים בעייתים.
משרדנו מוביל בתחום כינוסי הנכסים ומייצג רשויות וגופים שונים בתחום ספציפי זה.
משרדנו דואג להיות מעודכן בהיבטים הקשורים לתחום זה, באמצעות השתלמויות מתאימות ועדכוני חקיקה ופסיקה מתאימים.
למשרד ניסיון רב בתחום המקרקעין ולרבות כינוסי נכסים (ראה לשונית נפרדת) ולקוחות רבים.
מידע נוסף

כינוסי נכסים

משרדנו הינו בעל ניסיון רב בהליכי כינוס נכסים של חייבים בעלי חובות כספיים הן לרשויות מקומיות והן לתאגידים גדולים וקטנים והן לאנשים פרטיים.

עורכי הדין במשרדנו מתמנים ככונסי נכסים ומשרדנו מייצג נושים בהליכי כינוס נכסים בהוצאה לפועל ובין היתר בין לקוחותינו נמנים נושים פרטיים, גופים ציבוריים בכלל ורשויות מקומיות בפרט ואשר להם משרדנו מעניק ייעוץ משפטי שוטף בהליכים אלו וכן מבצע עבורם את כל הליכי הכינוס וגביית החובות באמצעות מימוש הנכסים.

הליך כינוס נכסים הינו הליך משפטי הכולל תפיסת נכס ושליטה בו, כך שניתן יהיה להיפרע ממנו.

הליך כינוס נכסים הינו הליך הגבייה הסופי אשר באמצעותו ניתן לפרוע את חובות החייב ומבוצע לאחר שננקטו כל הליכי הגבייה האפשריים כנגד החייב.

מידע נוסף

דיני חוזים

משרד עורכי דין דני ויצ'לבסקי ושות', עוסק ומכיר היטב את תחום דיני החוזים על כל היבטיו, הן בתחום הפרטי והן בתחום המסחרי. המשרד עוסק בתחום זה החל משלב התכנון, דרך שלב המשא והמתן הטרום חוזי לקראת כריתת החוזה ועד להסתייגויות וכריתת החוזה ומילוי התחייבויות הצדדים לחוזה. לעיתים המשרד נאלץ גם לטפל בהפרות החוזה על כל הסעדים הניתנים לקבל מהחוזה הקיים בין הצדדים ועל פי דין.
מגוון החוזים המטופלים במסגרת הפעילות המשפטית במשרד הינם רחבים ביותר וכוללים את כל תחומי העיסוק החל מהפרטיים ועד למסחריים על כל מגוון סוגי החוזים הנדרשים.
למשרד ניסיון רב בתחום דיני החוזים.
מידע נוסף

דיני תאגידים

משרד עורכי דין דני ויצ'לבסקי ושות', עוסק ומכיר היטב את תחום דיני התאגידים על כל היבטיו, על כל סוגי התאגידים, לרבות, חברות פרטיות, חברות פרטיות בערבון מוגבל, חברות ציבוריות, עמותות, מלכ"רים, אגודות שיתופיות וכיוצ"ב.
המשרד מעניק יעוץ שוטף ומלווה את התאגידים החל מדרך הקמתם על כל שלבי הקיום ובמידת הנדרש גם לצורך חיסולם בין מרצון ובין שלא מרצון.
במסגרת שרותי המשרד מקבל הלקוח מטריה כוללת של הנדרש לחברה, וזאת באמצעות ניצול יכולות וידע עורכי הדין במשרד, בתחומים הרלבנטיים כגון, הקמת תאגיד, ניהול מו"מ, הסכמים, דיני העבודה, ליטיגציה, פרוקים, מיזוגים ועוד..
למשרד ניסיון רב בתחום דיני התאגידים ולקוחות רבים.
מידע נוסף

ליטיגציה אזרחית

משרד עורכי דין דני ויצ'לבסקי ושות', מייצג לקוחות בהליכים שונים פשוטים ומורכבים בערכאות השונות בישראל. המשרד מתמקצע בתחום הליטיגציה ומעודכן כל העת בחקיקה הרלבנטית ובפסיקה הרלבנטית.
המשרד מנהל הליכי תביעה או הגנה, הוצאת צווים שונים, הליכי ביניים, ערעורים, עיקולים, הליכי פירוק, הליכי בוררות, גישור, וכיוצ"ב.
עורכי הדין במשרד מנוסים ומייצגים בערכאות האזרחיות השונות בבתי המשפט השונים בישראל, החל מלשכות ההוצאה לפועל, עבור בבית המשפט השלום ובתי המשפט המחוזיים ועד לבית המשפט העליון.
לעורכי הדין במשרד ניסיון רב בתחום.
מידע נוסף

ביקורת פנים

משרד עורכי דין דני ויצ'לבסקי ושות', מספק שרותי ביקורת פנים לתאגידים ובעיקר לאגודות שיתופיות על כל ענפיהן. עו"ד דני ויצ'לבסקי מכיר היטב תחום הביקורת במיוחד בתאגידים אלה ובין היתר הינו חבר לשכת מבקרי הפנים בישראל.
הליך ביקורת הפנים בראיית המשרד הינו הליך רב שנתי שבו מלווה המבקר פנים את הארגון ובוחן את התהליכים בו ו/או את התנהלותו במסגרת של תחומים נרחבים ושונים.
במסגרת הליך הביקורת הכללי בונה מבקר הפנים מערך ביקורת מלא לרבות תוכנית עבודה מפורטת רב שנתית של תחומי הביקורת שיועברו לאישור דירקטוריון התאגיד.
לעו"ד דני ויצ'לבסקי ניסיון רב כמבקר פנים של תאגידים וארגונים שונים והכרות טובה עם תחום הביקורת הן בפן המשפטי והן בפן העסקי על רקע ניסיונו ותחומי השכלתו. במסגרת הביקורת יתכנו מקרים בהן נעזר גם באנשי מקצוע פנימיים לתאגיד או חיצוניים לפי העניין והצורך, כך במקרים רבים נעזר מבקר הפנים ברואה חשבון של התאגיד או ברואה חשבון חיצוני במקרה בו לא ניתן לבצע שימוש ברואה החשבון של התאגיד.
מידע נוסף

דיני עבודה

משרד עורכי דין דני ויצ'לבסקי ושות', עוסק ומכיר היטב את תחום דיני העבודה על כל היבטיו.
המשרד מייצג מעסיקים ועובדים רבים בכל הנוגע ליחסי עובד מעביד, הן בפן השוטף משפטי, כגון הסכמים ויעוץ שוטף וכן בליטיגציה של דיני העבודה בהתאם לצורך.
מבחינת המעסיקים כחלק מהייעוץ הכללי השוטף שניתן על ידי המשרד לתאגידים ומעסיקים בכלל, נכלל גם תחום דיני העבודה וכן במידת הצורך בכל הנוגע לטיפול בתביעות בבית הדין לעבודה או פניות וטיפול מול משרדים שונים כגון משרד התמ"ת.
מבחינת העובדים. מספק המשרד את כל צרכיו לרבות בדיקת זכויותיו ועמידה על קבלת מלוא הזכויות, הן בפן ההסכמי והן בפן הליטיגציה הנדרשת במידת הצורך.
משרדנו דואג להיות מעודכן בהיבטים הקשורים לתחום זה, באמצעות השתלמויות מתאימות ועדכוני חקיקה ופסיקה מתאימים.
למשרד ניסיון רב בתחום דיני העבודה ולקוחות רבים
מידע נוסף

גביה - דיני ההוצאה לפועל – שטרות

משרד עורכי דין דני ויצ'לבסקי ושות', עוסק ומכיר היטב את תחום הגבייה וההוצאה לפועל. המשרד עובד בתחום זה בשיתוף פעולה מלא (פיזי ומשפטי) עם משרד עורכי דין גיא ויצ'לבסקי ושות' אשר הינו שותף חיצוני למשרד.
ניסיונו הרב של המשרד בתחום זה מאפשר לו לטפל בלקוחות רבים בתחום הגבייה החל מרשויות מקומיות, חברות גבייה ותאגידים בנקאיים ועד לתאגידים שונים ולקוחות פרטיים.
למשרד מערכת גבייה מסודרת המחוברת ישירות עם מערכת ההוצאה לפועל, דבר שמאפשר גם טכנולוגית מעקב ומערכת גבייה יעילה. המשרד הקים מערך גבייה מובנה וברור שמטרתו גביית מקסימום חובות במדרג עולה של עלויות, במטרה להימנע ככל וניתן מעלויות מיותרות.
המשרד גם מספק הדרכה נכונה את לקוחותיו ולעזור בהקמת מערכי גבייה בתוך מערכת קיימת.
בין היתר, מטפל המשרד בתחום זה בכל החובות שניתנים לגבייה, לרבות טיפול באמצעות סעדים זמניים, טיפול בהמחאות, שטרי חוב והוצאה לפועל של פסקי דין שונים, שעבודים, משכונים ועוד. וכן בביצוע הליכי פירוקים, הקפאת הליכים ופשיטות רגל.
למשרד ניסיון רב בתחום הגבייה וההוצאה לפועל ולקוחות רבים.
מידע נוסף