תחומי עיסוק
למשרדנו מספר מחלקות כגון: דיני עבודה, מקרקעין, מחלקת הוצאה לפועל (גביה), דיני בנקאות, לשון הרע, שוק ההון ומטבע החוץ, מייעוץ בתחום העסקי, תעשייתי והמסחרי, ייעוץ לאומנים, חוזים, מכרזים, שטרות, מקרקעין וטכנולוגיה; כן משרדנו מופיע ומייצג לקוחות בכל הערכאות והאירגונים השיפוטיים, המוסדיים והממלכתיים

גביה - דיני ההוצאה לפועל – שטרות

 

משרד עורכי דין דני ויצ'לבסקי ושות', עוסק ומכיר היטב את תחום הגבייה וההוצאה לפועל. המשרד עובד בתחום זה בשיתוף פעולה מלא (פיזי ומשפטי) עם משרד עורכי דין גיא ויצ'לבסקי ושות' אשר הינו שותף חיצוני למשרד.
ניסיונו הרב של המשרד בתחום זה מאפשר לו לטפל בלקוחות רבים בתחום הגבייה החל מרשויות מקומיות, חברות גבייה ותאגידים בנקאיים ועד לתאגידים שונים ולקוחות פרטיים.
למשרד מערכת גבייה מסודרת המחוברת ישירות עם מערכת ההוצאה לפועל, דבר שמאפשר גם טכנולוגית מעקב ומערכת גבייה יעילה. המשרד הקים מערך גבייה מובנה וברור שמטרתו גביית מקסימום חובות במדרג עולה של עלויות, במטרה להימנע ככל וניתן מעלויות מיותרות.
המשרד גם מספק הדרכה נכונה את לקוחותיו ולעזור בהקמת מערכי גבייה בתוך מערכת קיימת.
בין היתר, מטפל המשרד בתחום זה בכל החובות שניתנים לגבייה, לרבות טיפול באמצעות סעדים זמניים, טיפול בהמחאות, שטרי חוב והוצאה לפועל של פסקי דין שונים, שעבודים, משכונים ועוד. וכן בביצוע הליכי פירוקים, הקפאת הליכים ופשיטות רגל.
למשרד ניסיון רב בתחום הגבייה וההוצאה לפועל ולקוחות רבים. 
קצת על גבייה והוצאה לפועל:
מה זה הוצאה לפועל? הליך הוצאה לפועל ובקיצור, הוצל"פ הינו הליך המשמש לצורך מימוש פסק דין שניתן לטובת הממש על ידי בתי המשפט או בתי הדין המוסמכים בישראל וכן הליך המאפשר מימוש מסמכים המקנים זכויות כספיות שתוקפן דומה לפסקי דין, כגון שטרי חוב, המחאות, משכנתאות וכיוצ"ב. יובהר, כי במסגרת הליכי ההוצל"פ ניתן לממש סעדים נוספים נלווים כגון, סילוק יד וכיוצ"ב, אך ישנם חיובים אשר מטיבם אינם ניתנים לביצוע בהוצל"פ, שכן הם דורשים מידה רבה של פיקוח שקשה לביצוע על ידי בתי המשפט. כמו כן ישנם לעיתים לטריבונלים שונים סמכויות בתחום המימוש כגון במקרה של בתי הדין הרבניים או דוגמא אחרת רלבנטית היא הליכי פשיטת רגל אשר מתנהלים בבתי המשפט ולאחר מתן צו הפטר לא ניתן להמשיך בהליכי גבייה בתיקי ההוצל"פ.
הפונה לצורך גביית חוב נקרא הזוכה ואילו מולו ניצב החייב שהוא מי שטוענים כנגדו שחייב לזוכה במימוש הליכי הגבייה בגין פסק הדין, שטר החוב וכיוצ"ב כמתואר לעיל. לעיתים ניתן לצרף גם צד ג' המחזיק או עלול להחזיק בנכסים השייכים לחייב ואשר הזוכה רוצה להגיע גם אליהם לצורך גביית החוב המגיע לו, צד ג' זה נקרא "מחזיק".
לשם ביצוע האמור לעיל הוקמה בישראל מערכת גבייה של הוצאה לפועל, הדואגת למימוש פסקי הדין ומסמכים כאמור לעיל וכל זאת במסגרת חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 והתקנות שהותקנו מכוחו. קיימות בישראל מספר רב של לשכות הוצל"פ הפועלות במקביל לבתי המשפט השלום ובראשן עומד רשם ההוצל"פ, שתפקידו בעיקרו מנהלי הכולל את הדרכים בהן יש למלא אחר הגבייה הנדרשת לביצוע וזאת באמצעות הכלים השונים העומדים לזוכים, כגון עיקולים, צווי תשלום, צווי יציאה מהארץ, אי חידוש רישיון נהיגה, פקודות מאסר וכיוצ"ב.
גם לחייב קימת אפשרות לפעול ולטעון טענותיו באמצעות, התנגדות למימוש. להתנגדות זו כללים וסדרי דין ברורים ובמקרה של התנגדות יכול לכלול טענות כגון: טענת פרעתי, התנגדות לביצוע שטר, איחוד תיקים, חייב מוגבל באמצעים וכיוצ"ב.
 

« Back