תחומי עיסוק
למשרדנו מספר מחלקות כגון: דיני עבודה, מקרקעין, מחלקת הוצאה לפועל (גביה), דיני בנקאות, לשון הרע, שוק ההון ומטבע החוץ, מייעוץ בתחום העסקי, תעשייתי והמסחרי, ייעוץ לאומנים, חוזים, מכרזים, שטרות, מקרקעין וטכנולוגיה; כן משרדנו מופיע ומייצג לקוחות בכל הערכאות והאירגונים השיפוטיים, המוסדיים והממלכתיים

דיני עבודה

 

משרד עורכי דין דני ויצ'לבסקי ושות', עוסק ומכיר היטב את תחום דיני העבודה על כל היבטיו.
המשרד מייצג מעסיקים ועובדים רבים בכל הנוגע ליחסי עובד מעביד, הן בפן השוטף משפטי, כגון הסכמים ויעוץ שוטף וכן בליטיגציה של דיני העבודה בהתאם לצורך.
מבחינת המעסיקים כחלק מהייעוץ הכללי השוטף שניתן על ידי המשרד לתאגידים ומעסיקים בכלל, נכלל גם תחום דיני העבודה וכן במידת הצורך בכל הנוגע לטיפול בתביעות בבית הדין לעבודה או פניות וטיפול מול משרדים שונים כגון משרד התמ"ת.
מבחינת העובדים. מספק המשרד את כל צרכיו לרבות בדיקת זכויותיו ועמידה על קבלת מלוא הזכויות, הן בפן ההסכמי והן בפן הליטיגציה הנדרשת במידת הצורך.
משרדנו דואג להיות מעודכן בהיבטים הקשורים לתחום זה, באמצעות השתלמויות מתאימות ועדכוני חקיקה ופסיקה מתאימים.
למשרד ניסיון רב בתחום דיני העבודה ולקוחות רבים.

קצת על דיני עבודה:

מה זה דיני עבודה? תחום זה נקרא גם משפט העבודה והתחום זה עוסק בהסדרת היחסים המשפטיים שבין מעבידים לעובדים. בין היתר דיני העבודה מגדירים את קיומם של יחסי עובד מעביד ובהתאם את הסדרת היחסים בין הצדדים ולרבות קביעת הזכויות והחובות של כל צד למערכת היחסים המורכבת שבין הצדדים, ובפרט מתן הגנה לעובד על פי חוק, צווי ההרחבה והסכמי העבודה בשל ראייתו כחלש יותר יחסית וכמי שזקוק להגנת המחוקק. כמו כן עוסקים דיני העבודה בהסדרת היחסים המשפטיים שבין ארגון עובדים למעביד בתחומים שונים ובנוסף בהסדרת היחסים המשפטיים שבין ארגון עובדים לארגון מעבידים.
בישראל (וכן במדינות שונות אחרות) לתחום דיני העבודה קיימת מערכת בתי משפט נפרדת, הנקראת בתי הדין לעבודה. לבתי הדין לעבודה בישראל סמכות ייחודית לדון בכל הנוגע ליחסים שבין עובד למעביד בישראל.
מערכת העבודה בין מעביד לעובד מוסדרים לרוב באמצעות הסכמות על תנאי העבודה בכתב במסגרת הסכם עבודה. למעשה הבסיס של מערכת יחסים של עובד ומעביד נעוצה בחוזה עבודה אישי שבבסיסו התחייבות העובד לעבוד והתחייבותו של המעביד לשלם לעובד שכר בגין עבודה זו בהתאם לחוק ולהסכמות. חוזה העבודה מסדיר "יחסי שליטה וכפיפות" בשל הסמכות שיש למעביד לנהל את מפעלו והצורך שהעובד יפעל לטובת מילוי עבודתו ובשל כך בין היתר, נוצר יתרון למעביד אותו לרבו החוק אמור לאזן.
בנוסף להסכמות בין הצדדים על יחסי הצדדים חלים גם חוקי מגן והוראות צווי הרחבה והסכמים קיבוציים העוסקים באוכלוסיה שבמסגרתה נכללים מקום העבודה והעובד.
 
« Back