תחומי עיסוק
למשרדנו מספר מחלקות כגון: דיני עבודה, מקרקעין, מחלקת הוצאה לפועל (גביה), דיני בנקאות, לשון הרע, שוק ההון ומטבע החוץ, מייעוץ בתחום העסקי, תעשייתי והמסחרי, ייעוץ לאומנים, חוזים, מכרזים, שטרות, מקרקעין וטכנולוגיה; כן משרדנו מופיע ומייצג לקוחות בכל הערכאות והאירגונים השיפוטיים, המוסדיים והממלכתיים

דיני תאגידים

משרד עורכי דין דני ויצ'לבסקי ושות', עוסק ומכיר היטב את תחום דיני התאגידים על כל היבטיו, על כל סוגי התאגידים, לרבות, חברות פרטיות, חברות פרטיות בערבון מוגבל, חברות ציבוריות, עמותות, מלכ"רים, אגודות שיתופיות וכיוצ"ב.
המשרד מעניק יעוץ שוטף ומלווה את התאגידים החל מדרך הקמתם על כל שלבי הקיום ובמידת הנדרש גם לצורך חיסולם בין מרצון ובין שלא מרצון.
במסגרת שרותי המשרד מקבל הלקוח מטריה כוללת של הנדרש לחברה, וזאת באמצעות ניצול יכולות וידע עורכי הדין במשרד, בתחומים הרלבנטיים כגון, הקמת תאגיד, ניהול מו"מ, הסכמים, דיני העבודה, ליטיגציה, פרוקים, מיזוגים ועוד..
למשרד ניסיון רב בתחום דיני התאגידים ולקוחות רבים.
 

קצת על דיני תאגידים:
מהו תאגיד? - התאגיד הוא גוף מאוגד בעל ישות משפטית עצמאית ונפרדת מבעליה, מפעליה, או חבריה. מדובר בגוף משפטי הכשר לפעולות, חיובים וזכויות, והוא יכול לכלול אדם אחד או יותר. התאגיד הנפוץ ביותר בישראל הוא החברה, אך כאמור ישנם תאגידים נוספים, כדוגמת, אגודה שיתופית, עמותה, מלכ"ר ועוד. כלומר התאגיד הינו גוף משפטי כשר לחיובים, לזכויות ולפעולות משפטיות. מקרה פרטי של אישיות משפטית.
החברה הינה תאגיד בעל אישיות משפטית עצמאית וזאת מכח סעיף 4 לחוק החברות.
דיני החברות מורכבים בשל הקשרים הישירים והעקיפים המנוהלין בין החברות לבין, בעלי מניות, ספקים, עובדים של החברה, נושים, חייבים ועוד ולכן מכונה החברה "פקעת חוזים".
להתאגדות כחברה יש יתרונות לצד חסרונות ועל כן יש להבין את היתרונות הגלומים בהתאגדות כזאת לצד החסרונות.
באופן כללי ניתן להגיד כי חברה היא גוף דמוקרטי של בעלי המניות ובעלי זכויות ההצבעה בה, כאשר זכויות ההצבעה בה מחולקות בצורה דמוקרית וההחלטות המתקבלות בה הן החלטות רוב (רגיל או גדול יותר).
החברה מתאספת אחת לשנה ובוחרת את הדירקטוריון המנהלת אותה בפועל.
יודגש, כי גודל החברה יכול להשתנות וישנן חברות פרטיות לצד חברות ציבוריות וחברות בסדר גודל עצום שהשפעתן על החברה בכלל היא עצומה ומכאן חשיבות התחום.
מהם דיני תאגידים? המדובר במערכת דינים אשר מסדירים את ההתנהלות של התאגיד בתוכו ומחוצה לו. דיני התאגידים מתערבים ביחסים שבין תאגידים ובין בני אדם ומאפשרים את הפעילות הכלכלית.
כחלק מהסדרת מערכת היחסים ישנה התייחסות לאינטרסים שונים שיש להסדיר, בין בעלי המניות, לנושים, בין בעלי מניות, לבעלי עניין אחרים ו/או מנהלים ובין בעלי מניות בינם לבין עצמם.
התפיסה של דיני התאגידים היא שדרך היחידה לפתור את ניגודי האינטרסים הללו היא באמצעות מערכת של כללים, כאשר הכלל המרכזי הוא עיקרון חופש החוזים וראה בעניין זה גם התייחסות בלשונית דיני חוזים באתר.
במסגרת הכללים של הנקבעים בדיני התאגידים ישנן הוראות קוגנטיות שלא ניתן להתנות עליהן וזאת במטרה לצמצמם את בעיות ניגוד האינטרסים ופתרון בעיית הנציג (שלא תפורט בהסבר זה). לצד אלה ישנן הוראות אחרות אשר ניתנות לשינוי בהתאם לכלל חופש החוזים.

« Back