תחומי עיסוק
למשרדנו מספר מחלקות כגון: דיני עבודה, מקרקעין, מחלקת הוצאה לפועל (גביה), דיני בנקאות, לשון הרע, שוק ההון ומטבע החוץ, מייעוץ בתחום העסקי, תעשייתי והמסחרי, ייעוץ לאומנים, חוזים, מכרזים, שטרות, מקרקעין וטכנולוגיה; כן משרדנו מופיע ומייצג לקוחות בכל הערכאות והאירגונים השיפוטיים, המוסדיים והממלכתיים

מקרקעין

משרד עורכי דין דני ויצ'לבסקי ושות', עוסק ומכיר היטב את תחום המקרקעין על כל היבטיו.
תחום זה הינו מהתחומים העיקריים של המשרד.
המשרד מייצג יזמים, קבלנים רוכשים ומוכרים לכל סוגי המקרקעין בישראל, החל מעסקאות פשוטות ועד למורכבות שבהן. המשרד מלווה קלבנים ויזמים בסבך המשפטי והבירוקרטי.
המשרד מלווה את העסקאות ו/או ההסכמים הרלבנטיים למקרקעין ומספר מטרייה מלאה ושלמה לצרכי הלקוח התחום זה.
משרדנו מבין את חשיבות עסקאות המקרקעין ופועל מחד במטרה להבטיח קיום עסקה ככל הניתן ומאידך, דואג למנוע תקלות משפטיות ותסבוכות שונות של המיוצג בשל חוזים בעייתים או נכסים בעייתים.
משרדנו מוביל בתחום כינוסי הנכסים ומייצג רשויות וגופים שונים בתחום ספציפי זה.
משרדנו דואג להיות מעודכן בהיבטים הקשורים לתחום זה, באמצעות השתלמויות מתאימות ועדכוני חקיקה ופסיקה מתאימים.
למשרד ניסיון רב בתחום המקרקעין ולרבות כינוסי נכסים (ראה לשונית נפרדת) ולקוחות רבים. 

קצת על מקרקעין:

מה זה מקרקעין? על פי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, מקרקעין הם: קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר המחובר אליה: חיבור של קבע או חיבור זמני.
מהי בעלות במקרקעין? המדובר בזכות להחזיק במקרקעין החזקה קבועה ולעשות כל עסקה על פי הדין במקרקעין ולפי רצון בעלי המקרקעין. הבעלות כוללת את העומק שמתחת לפני הקרקע ומעל הקרקע למעט מעבר למעל הקרקע.
מקרקעין קרויים גם נכסי דלא ניידי ובראשי תיבות " נדל"ן" וזאת משום שהמאפיין של הנכסים הוא שלא ניתן להזיזם ממקומם וזאת להבדיל ממטלטלין שניתן להזיזם ממקום למקום.
מהי עסקה במקרקעין? עסקה היא העברת בעלות או זכות על המקרקעין ונעשה לרוב על דרך מכירת המקרקעין, אך ישנן עסקאות נוספות אחרות במקרקעין.
מהי שכירות במקרקעין? שכירות היא זכות שהוקנתה לצורך שימוש בחזקה של המקרקעין לתקופה מוגבלת של עד 5 שנים, כאשר שכירות ארוכה מ5 שנים נקראת חכירה וכאשר השכירות היא מעל 25 שנים היא תקרא חכירה לדורות.
יודגש, כי אין לעסקה במקרקעין תוקף אם לא נערכה בכתב וזאת בהתאם לסעיף 8 לחוק המקרקעין.
בעסקאות במקרקעין בין אם מדובר בקרקע הרשומה ברשם המקרקעין (טאבו) ובין אם הזכויות רשומות במנהל מקרקעי ישראל (חכירה לדורות), דורשת דיווחים מתאימים לרשויות המס ולרשות המקומית. לא ניתן להעביר זכויות במקרקעין ללא אישורי תשלום המיסים.
המיסוי העיקרי הרלבנטי בעסקאות רגילות שבין מוכר לקונה מקרקעין כולל:
היטל השבחה – תשלום הנדרש מבעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין לועדה המקומית אשר אישרה תוכנית והביאה לכך ששווי המקרקעין עלה ובעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין נהנה מכך. גובה ההיטל הוא מחצית מעליית השווי של הקרקע והוא משולם ביום מימוש הזכויות במקרקעין. גבוה ההיטל נקבע על ידי שמאי הרשות המקומית אך ניתן לערער עליו בתוך 30 יום.
מס שבח – זהו מס בגין רווח הון שהופק ממכירת המקרקעין בישראל כקבוע בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ"ג-1963.
מס רכישה – מס החל על רוכש הזכות במקרקעין. התשלום נקבע לפי מדרגות מס המתעדכנות אחת לשנה, בתאריך 16.1 והתשלום מתבצע תוך 50 יום ממועד החתימה על הסכם הרכישה.
« Back